Hackahey oftewel. ik groet u - wees dapper - strijd door                 Terug

Boom in Beeckestijnpark eerbewijs aan Indianen

IJMUIDEN - Onder het oog van een aantal genodigden en andere belangstellenden plantte IJmuidenaar Henk Dekkers afgelopen gelopen woensdag 3 juni in het park van Beeckestyn een driemeter hoge berk.  Dekkers maakt zich hard voor de rechten van de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika en wil met dit gebaar zijn actie onderstrepen. 

De boom is voorzien van de inscriptie: 'Deze boom is op 3 juni ,992 door Henk Dekkers , lid van de NANAT en actievoerend  voor de Noord en Midden Amerikaanse Indianen geplant als eerbewijs aan de strijd van Leonard Peltier en alle Indianen tegen 500 jaar onderdrukking, landroof en moord.'

De 'plechtigheid' werd door een Navajo Indiaan en de gasten bekrachtigd door in een cirkel te gaan staan en elkaar de hand te reiken om de gezamenlijke kracht door te geven aan de boom.

• „Zoals de boom groeit en sterk wordt zo zal de levensboom van alle Indianen weer worden, aldus Henk Dekkers bij het planten van de berk in Beeckestijn als eerbewijs aan de Indianen. (foto Kees Blokker).

 

Op dit moment zijn er veel jonge Indianen die bewust worden waar hun roots zijn begonnen en die bereid zijn om op vreedzame wijze het zelfrespect van hun stam volk, hun land, trots, cultuur en leefgewoontes terug te krijgen", stelt de boomplanter. Dekkers staat in deze regio niet alleen in de strijd, de vereniging hier telt 25 leden. Dekkers is lid van de NANAI de Nederlandse actiegroep Noord- en Midden Amerikaanse Indianen die in totaal 2000 leden telt. De belangstelling voor de rechten en ondergane vernederingen van de Indianen krijgt steeds meer aandacht. Oliver Stone maakt op dit moment een film over Leonard Peltier en Robert Redford heeft zojuist een documentaire vervaardigd over het leven van de Indianen die waarschijnlijk eind van het jaar op de Vara televisie komt.

Dekkers maakt natuurlijk van de gelegenheid gebruik om sympathisanten op te roepen hem te helpen in de strijd. Inlichtingen over de NANAT zijn verkrijgbaar via Rotterdam, Kamgras 23, telefoon 010 - 4209844 of bij de Indiaanse ambassade de Mohawk Permenent Delegation in Den Haag telefoon 070 - 3616763. En met een Hackahey, ik groet u', nemen we afscheid.       Terug

De verbondenheid met de oorspronkelijke bewoners van het land aan de andere kant van de grote plas, dateert bij Dekkers al uit zijn jeugdjaren. „Ik heb op de één of andere wijze altijd al respect voor de Indiaanse cultuur gehad. Nee hoor", wordt ontkennend geantwoord, ik heb er geen verklaring voor waarom ik zo gefascineerd ben, op de vraag of hij zich soms uitleefde met Indiaantje spelen, Indianenfilms kijken enzovoorts.

„De kijk van de Indianen op het leven vind ik heel bijzonders, vertelt de IJmuidenaar, „de Indiaan leeft in harmonie met het grote geheel. Mens, plant en dier gaan samen. Ze hebben de aarde altijd als hun moeder beschouwd.

 

Leonard Peltier

De zaak van Leonard Peltier trok ruim drie jaar geleden de aandacht van de jonge ondernemer. Deze Amerikaan van Indiaanse afkomst is volgens Dekkers ten onrechte tot levenslang veroordeeld.

 

„Het verhaal van Peltier is een vreemde zaak", gaat hij verder. In 1975. verschenen 'twee FBI agenten in het Pine Ridge reservaat in Zuid Dakota in de Verenigde Staten. Zij waren op zoek naar een man die een paar laarzen zou hebben gestolen. Er werd geschoten op het terrein en bij het daaropvolgende vuurgevecht kwamen de twee FBI agenten om het leven. In de maanden daarna werden vele Indianen gearresteerd en verhoord. Peltier, die tevens actief was in het American Indian Movement, werd schuldig bevonden aan moord.

„ Het bewijs", zo vertelt Henk Dekkers, „is nooit geleverd". De affaire is nog steeds een lopende zaak, desondanks de FBI heeft toegegeven dat er met het bewijsmateriaal is geknoeid, en heeft niet alleen in de USA maar ook buiten deze grenzen de belangstelling, dus. Vorig jaar kwam de IJmuidenaar in het nieuws door het ophangen van een spandoek op het viaduct bij de De Noostraat.

 

Dekkers voert zijn acties op vreedzame wijze. Hij heeft een hekel aan geweld, Daar los je niets mee op", is hij van mening. „Door het planten van de boom wil ik de aandacht van de mensen vestigen op de rechten van dit volk"

 

Herdenkingsjaar

Juist op dit moment, in het herdenkingsjaar van Columbus. Vanaf dat tijdstip, 1492, hebben de Indianen vele vernederingen moeten ondergaan, land werd afgepakt, religie genegeerd, levens werden vernietigd, intimidaties en berovingen. Er is geen volk ter wereld dat zodanig vervolgd werden', meent de strijder voor de Indianen.

 

Nu Dekkers eenmaal z'n stokpaardje berijdt gaat hij vurig door: 373 verdragen werden er in al die jaren tussen de regering van Amerika en de Indianenstammen getekend en geen van alle verdragen is nagekomen.

 

Het is een geschiedenis van veel bloed, pijn en honger en zeg niet ach, dat is toch  iets van vroeger, nee nu nog steeds is de Indiaan in Amerika de underdog.